افتتاح سردخانه محصولات کشاورزی شهرستان کوهدشت بعنوان یک ظرفیت ارزشمند .این پروژه با اعتباری بالغ بر هفتاد هزار میلیون ریال، سالانه هزار تن ظرفیت ذخیره‌ سازی دارد که زمینه اشتغال هفت نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است. IMG_9225.JPG