×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۳-۰۱-۳۰ به: ۲۰۲۳-۰۲-۰۵
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۸۸۱ کل صفحات بازدید شده
۶۴۰ کل بازدیدکنندگان
۴۹۹ کاربران یکتا
۰۰:۰۳:۳۲ متوسط زمان حضور
۱.۳۸ متوسط صفحه/بازدید
۵۲.۱۹% نرخ ترک