• دکتر فرهاد زیویار

  دکتر فرهاد زیویار

  استاندار لرستان
  • احسان یاوری

   احسان یاوری

   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
  • علی جهانی

   علی جهانی

   سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • سیروس ابراهیمی

   سیروس ابراهیمی

   معاون هماهنگی امور اقتصادی
  • احمدرضا دالوند

   احمدرضا دالوند

   معاون هماهنگی امور عمرانی
  • مجتبی ملکی

   مجتبی ملکی

   مدیرکل برنامه ریزی
  • مسلم مرادی سرابی

   مسلم مرادی سرابی

   فرماندار شهرستان بروجرد