سایز فونت

در ادامه پیگیری های استاندار لرستان در تهران جلسه سه جانبه ای با حضور دکتر خادمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد و معاون وزیر نیرو برگزار شد .
 
در این جلسه موضوع مشارکت در ساخت تلمبه خانه سد رودبار و تکمیل سد معشوره کوهدشت توسط بانک پاسارگاد مطرح و مورد موافقت اولیه قرار گرفت

photo_2021-02-11_08-37-30.jpg