PhotoCollage_1642495322429.jpg سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان از صدور احکام  فرمانداران شهرستانهای سلسله و دلفان توسط دکتر زیویار خبر داد . به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، علی جهان آرا در این خصوص گفت: در ادامه انتصابات فرمانداران استان، امروز احکام فرمانداران شهرستان های سلسله و دلفان صادر گردید . وی اظهار داشت: طبق احکام صادره از طرف دکتر زیویار، آقایان مسلم مرادی سرابی و اصغر قهرمانی به ترتیب به سمت سرپرستی فرمانداری های سلسه و دلفان منصوب گردیدند . سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان افزود: سابق بر این آقایان مهدوی کیا و درمنان به عنوان فرمانداران سلسله و دلفان در این سمت ها حضور داشتند . اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان