دهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و روستایی با همکاری شورای عالی استان ها ، شورای اسلامی شهر تهران و مجمع شهرداران کلانشهر های ایران در آذرماه سال جاری با آغاز هفته پژوهش و فناوری برگزار می گردد.

 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تمدید گردیده است.

 

 farakhan1.jpg