سایز فونت

سازمانهای مردم نهاد ۱۳۰۱۱۰۷۸۰۰۰


صدور مجوز پروانه تاسیس سمن ملی و استانی

دریافت و بررسی درخواست تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

درخواست صدور مجوز فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی در ایران (انجمنهای دوستی و ...)

صدور مجوز پروانه تاسیس شبکه های موضوعی

دریافت و بررسی درخواست تمدید مجوز و پروانه سازمان های مردم نهاد

  

شورا ها


ثبت و ضبط مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشور و تطبیق آن با قوانین مربوطه

صدور مجوز اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری

صدور مجوز تأسیس شهرداری

دریافت و بررسی شهرداران پیشنهادی شوراهای سراسر کشور و صدور حکم شهرداران

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها و دهیاریها

رسیدگی به تخلفات دهیاران

 

رسیدگی به شکایات ۱۰۰۶۱۰۷۳۰۰۰


دریافت و بررسی شکایات مردمی

رسيدگی به تخلفات ، شكايات و درخواستهاي مردمی

رسیدگی به شکایات انتخابات

 

احزاب و تشکلهای سیاسی ۱۷۰۴۱۰۷۹۰۰۰


صدور مجوز تاسیس دفاترفرعی و شعبه احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان و شهرستان ها

درخواست صدور مجوز تاسیس شعب احزاب در سطح مراکز استان

درخواست انحلال پروانه احزاب و گروه های سیاسی

دریافت و بررسی درخواست مجوز راهپیمایی، تجمعات و مراسم در مکان مسقف و صدور مجوز مربوطه

 

صدور پروانه احزاب و گروه هاي سياسي

صدور مجوز دفاتر فرعي احزاب و گروه هاي سياسي در سطح استان و شهرستان

صدور يا تمديد پروانه انجمن هاي اقليت هاي ديني

 

سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی ۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰


درخواست صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی

درخواست اعطاي تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی

درخواست صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمانهاي غیردولتی (داخلی و بین المللی)

درخواست تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

صدور و تمديد مجوز فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان

صدور و تجدیدکارت شناسائی پناهندگان

 

تقسیمات کشوری ۱۰۰۳۱۰۷۲۰۰۰


تقسیمات کشوری

 

انتخابات ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰


اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رأی سراسر کشور

ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده

اخذ رأی و احراز هویت رأی دهندگان

اعلام نتایج انتخابات

رسیدگی به شکایات انتخابات

 

سامانه پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات


سامانه پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات